วันที่ 2 พ.ค. 65 ร้านกลิ่นหนังสือหยุดชดเชยวันแรงงาน จึงไม่มีรอบจัดส่งนะคะ โดยจะเริ่มจัดส่งอีกครั้ง วันที่ 3 พ.ค. 65 ค่า

Klinnangsue

ร้านกลิ่นหนังสือ

Book Stores.

ร้านกลิ่นหนังสือ

ปรารถนาจะเป็นร้านหนังสือที่เป็นเหมือน เพื่อน พี่ น้อง ที่คุณผู้อ่าน
แวะมาหาได้ทุกเมื่อ ทั้งช่วงเวลาที่สบายดี และอื่นๆ

ปรารถนาจะเป็นร้านหนังสือที่เป็นเหมือน

เพื่อน พี่ น้อง ที่คุณผู้อ่านแวะมาหาได้ทุกเมื่อ

ทั้งช่วงเวลาที่สบายดี และอื่นๆ

Bibliotheca

ห้องสมุดกลิ่นหนังสือ

กลิ่นหนังสือ ห้องสมุดในป่า เเละหนังสือเสียง

A place with an archive of books.

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

0